SUNUM TÜRLERİ

KAYFOR 16’da bildiriler aşağıdaki yollardan herhangi biriyle sunulabilecektir:

1. SÖZLÜ SUNUM: KAYFOR 16 için gönderilecek özetler Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 150, en çok 300 kelimeden oluşmalıdır. Özetler çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve değerlendirmelerini genel hatlarıyla içermelidir. Örnek bir özet için TIKLAYINIZ.

2. POSTER SUNUM: Poster sunum kuralları için TIKLAYINIZ.

 

YAYIN OLANAKLARI

1. Tam metin olarak gönderilen bildiriler Kayfor 16 Bilim ve Düzenleme Kurulu tarafından bilimsel şartlara uygunluk açısından çift- kör, bağımsız ve önyargısız hakemlik ilkelerine göre incelenecektir.

2. Bildiri özetleri kitabı online kitap olarak web sitemizde yayınlanacaktır.

3. Türkçe veya İngilizce olarak ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİNDE makale olarak yayınlanacaktır. Dergi Linki için TIKLAYINIZ.

4. Forumda sunumu yapılmayan bildiriler yayın açısından değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Yazarların foruma katılacak yayınevlerinin temsilcileri ile kitap, kitap bölümü gibi yayın olanaklarını görüşme fırsatı da olacaktır.