KAYFOR TARİHÇE

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) kamu yönetimi akademisyenlerini ve uygulayıcılarını bir araya getirerek birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarına olanak sağlayan, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı kamu yönetimi alanında düzenlenen ilk bilimsel etkinliklerden biridir.

KAYFOR, 2003 yılında Mersin Üniversitesi tarafından başlatılmıştır. Tüm üniversitelerin Kamu Yönetimi Bölüm Başkanları ve temsilcilerinin katıldığı çalıştay şeklinde düzenlenen bu ilk etkinliğin, belirlenen ana temalar çerçevesinde her yıl geleneksel olarak farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

2004 yılında ikinci kez Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen KAYFOR’da akademik bildiriler sunulmaya başlanmış ve KAYFOR bilimsel bir toplantı niteliğini kazanmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman, Kocaeli, Abant İzzet Baysal, Kahramanmaraş Sütçü İmam, TODAİE, Gazi, Uludağ, Ondokuz Mayıs, Adnan Menderes, Selçuk ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin ardından en son 1-4 Kasım 2017 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirilen KAYFOR’un 16.’sı 2019 yılında ilk kez bir vakıf üniversitesinin ev sahipliğinde 21-23 Şubat (2019) tarihleri arasında, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından Kayseri’de gerçekleştirilecektir.