BİLİM KURULU

Unvan

Adı

Soyadı

Kurum

Prof.Dr.

Fethi

Açıkel

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.

Örsan

Akbulut

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.

A. Argun

Akdoğan

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Doç.Dr.

Rasim

Akpınar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet

Aktel

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç.Dr.

Fulya

Akyıldız

Uşak Üniversitesi

Prof.Dr.

Nesrin

Algan

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.

Haluk

Alkan

İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr.

Yakup

Altan

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof.Dr.

Songül

Altınışık

TODAİE'den Emekli

Doç.Dr.

Seyfettin

Aslan

Dicle Üniversitesi

Prof.Dr.

Rıza

Aslan

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.

Faruk

Ataay

Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr.

Aynur

Atmaca Can

Marmara Üniversitesi

Doç.Dr.

Salih Börteçine

Avcı

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet Devrim

Aydın

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.

Mesut

Aydın

Kırıkkale Üniversitesi

Prof.Dr.

Halil İbrahim

Aydınlı

Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr.

Bülent

Bali

Marmara Üniversitesi

Prof..Dr.

Serhat

Baştan

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç.Dr.

Mustafa Kemal

Bayırbağ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.

 Gonca

Bayraktar Durgun

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç.Dr.

Doğan

Bıçkı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof.Dr.

Pınar

Bilgin

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Prof.Dr.

Yılmaz

Bingöl

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof.Dr.

Hasan

Buran

Trakya Üniversitesi

Prof.Dr.

Hakkı

Büyükbaş

Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr.

İsmail

Ceritli

Bartın Üniversitesi

Doç.Dr.

Mehmet

Cevher Marın

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof.Dr.

Ali

Çağlar

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.

Adem

Çaylak

Kocaeli Üniversitesi

Doç.Dr.

Birol

Çaymaz

Galatasaray Üniversitesi

Prof.Dr.

Ömer A.

Çelebi

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.

Halis

Çetin

Cumhuriyet Üniversitesi

Prof.Dr.

Rafet

Çevikbaş

Kırıkkale Üniversitesi

Prof.Dr.

Tayfun

Çınar

Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.

Can U.

Çiner

Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.

H. Aliyar

Demirci

Pamukkale Üniversitesi

Prof.Dr.

Mustafa

Demirci

Erciyes Üniversitesi

Doç.Dr.

Neslihan

Demirtaş Milz

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof.Dr.

Davut

Dursun

Sakarya Üniversitesi

Doç.Dr.

Haydar

Efe

Erzincan Üniversitesi

Doç.Dr.

Murat

Ercan

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Prof.Dr.

Tevfik

Erdem

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç.Dr.

Kürşad

Ertuğrul

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.

Nuray

Ertürk Keskin

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç.Dr.

Bülent

Evre

Lefke Avrupa Üniversitesi

Prof.Dr.

Cemal

Fedayi

Kırıkkale Üniversitesi

Prof.Dr.

Orhan

Gökce

Selçuk Üniversitesi

Prof.Dr.

Mahmut

Güler

Trakya Üniversitesi

Prof.Dr.

Muharrem

Güneş

Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof.Dr.

Gülay

Günlük Şenesen

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr.

Murteza

Hasanoğlu

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İdarecilik Akademisi

Doç.Dr.

Ferhunde

Hayırsever Topçu

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr.

Richard

Hindmarsh

Griffith University, Australia

Prof.Dr.

Khalleddin

İbrahimli

Avrasya Üniversitesi

Prof. Dr.

Yegane

İsmayilova

Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Doç.Dr.

İhsan Oğuz

Kamalak

Mersin Üniversitesi

Prof.Dr.

Onur

Karahanoğlulları

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.

Koray

Karasu

Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.

Naci

Karkın

Pamukkale Üniversitesi

Prof.Dr.

Murat

Kayıkçı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof.Dr.

Selim

Kılıç

Niğde Üniversitesi

Doç.Dr.

Rüveyda

Kızılboğa Özaslan

Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.

Esra G. Dardağan

Kibar

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.

Arif

Kocaman

Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.

Mustafa

Kocaoğlu

Ahi Evran Üniversitesi

Doç.Dr.

Miyase

Koyuncu Kaya

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.

Berrin

Koyuncu Lorasdağı

Hacettepe Üniversitesi

Doç.Dr.

Elifhan

Köse

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Doç. Dr.

Manisha

Mathur

Kanoria Post Graduate College, India

Dr.

Ali Al

Moria

Institute of Public Administration (IPA) Saudi Arabia

Prof. Dr. 

Juraj

Nemec

Masaryk University Brno, Czech Republic

Prof.Dr.

Kemal

Öktem

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr.

Murat

Önder

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç.Dr.

Özgür

Önder

Dumlupınar Üniversitesi

Doç.Dr.

Barış

Övgün

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.

Ahmet

Özalp

Hitit Üniversitesi

Prof.Dr.

Ayşe

Özcan

Giresun Üniversitesi

Doç.Dr.

Gürbüz

Özdemir

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç.Dr.

Pelin Pınar

Özden

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

İnan

Özer

Pamukkale Üniversitesi

Doç.Dr.

Yunus Emre

Özer

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet Akif

Özer

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç.Dr.

Ahmet

Özkiraz

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç.Dr.

Alper

Özmen

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Ali 

Öztekin

Gedik Üniversitesi

Prof.Dr.

Azim

Öztürk

İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr.

Sonay Bayramoğlu

Özuğurlu

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.

Aykut

Polatoğlu

Yakındoğu Üniversitesi

Prof.Dr.

Hüseyin

Sadoğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.

Meral

Sağır Öztoprak

Yeditepe Üniversitesi

Prof.Dr.

Serpil

Sancar

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.

Ali Yaşar

Sarıbay

Uludağ Üniversitesi

Doç.Dr.

İpek Özkal

Sayan

Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.

Özcan

Sezer

Bülent Ecevit Üniversitesi

Prof.Dr.

Şaban

Sitembölükbaşı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof.Dr.

Neşe

Songür

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç.Dr.

İlyas

Söğütlü

Karabük Üniversitesi

Prof.Dr.

Ahmet

Sözen

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr.

Hasan Engin

Şener

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof.Dr.

Ramazan

Şengül

Kocaeli Üniversitesi

Prof.Dr.

H. Tarık

Şengül

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doç.Dr.

Burak

Tangör

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.

Nafiz

Tok

Aksaray Üniversitesi

Doç.Dr.

S. Evinç

Torlak

Pamukkale Üniversitesi

Doç.Dr.

Emre

Toros

Atılım Üniversitesi

Prof.Dr.

İshak

Torun

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç.Dr.

Aziz

Tuncer

Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr.

Erkan

Tural

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç.Dr.

Erol

Turan

Kastamonu Üniversitesi

Prof.Dr.

Ali Vahit

Turhan

Beykent Üniversitesi

Doç.Dr.

Ferruh

Tuzcuoğlu

Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr.

Taşansu

Türker

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.

Kıvanç

Ulusoy

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

Hamza

Uygun

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.

Halil İbrahim

Ülker

Atılım Üniversitesi

Doç.Dr.

Yılmaz

Üstüner

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr.

Wouter

Vandenabeele

Ultrecht University, Netherlands

Prof.Dr.

Muharrem

Varol

Giresun Üniversitesi

Prof.Dr.

İstiklal Yaşar

Vural

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof.Dr.

Elif Ekin Akşit

Vural

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.

Ayhan

Yalçınkaya

Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.

Sinem

Yargıç

İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr.

Sutay

Yavuz

Ankara Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Atila

Yayla

İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet

Yetiş

Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.

Murat

Yıldırım

Cumhuriyet Üniversitesi

Prof.Dr.

Nail

Yılmaz

Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.

Emine Elif

Yücetürk

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof.Dr.

Filiz

Zabcı

Ankara Üniversitesi