Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ali KAYA

Doç. Dr. Fatih ERTUGAY

Dr. Öğretim Üyesi Hüsniye AKILLI

Dr. Öğretim Üyesi H. Serkan AKILLI

Dr. Öğretim Üyesi Ergin ULUSOY

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa OKUR

Dr. Öğretim Üyesi Damla MURSÜL

Dr. Öğretim Üyesi Emin ÇAKILCI

Araş. Gör. Mehmet Ali BAYRAM

Araş. Gör. Gülnihan AVCI