NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

Tarihsel Gelişimi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulmuştur. Öğrenimlerini Ankara ve İstanbul’daki üniversitelerde sürdüren Kayserili yükseköğrenim öğrencilerine maddi ve manevi katkıda bulunmak üzere kurulmuş bulunan Kayseri Okutma ve Yardımlaşma Derneği’ nin 1972 yılı olağan toplantısında, Kayseri’ye bir üniversite kazandırmak için bir vakıf kurulması kararı alınmıştır. 29 Mayıs 1975 tarihinde Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla "Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı”, İstanbul ve Kayseri’de oturan 63 özel ve bir tüzel (Kayseri Okutma ve Yardımlaşma Derneği) kişi tarafından kurulmuştur. Vakıf, Kayseri’de üniversite kurulmasına yardımcı olmak, bizzat bir Vakıf Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurumu kurmak ve bu çerçevede sosyal, kültürel ve sağlıkla ilgili proje ve faaliyetler geliştirip uygulamayı amaçlamıştır. Bu proje ve faaliyetler içinde, yurt ve burs programları, bilim adamlarının ekonomik olarak desteklenmesi özel olarak vurgulanmış ve uygulanmıştır. Vakıf, amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş, yükseköğrenimin Anadolu’ya yayılması politikasının gereği olarak Kayseri Üniversitesi’nin kurulmasını sağlamıştır. Kuruluş yıllarında pek çok sorunla karşılaşan Kayseri ve Erciyes Üniversitelerine destek verilmiştir. Her yıl üniversite bünyesindeki fakülte ve yüksekokulların dönem birinci, ikinci, üçüncülerine “Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Teşvik Ödülü” verilmiştir. Ayrıca Vakıf, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri dışındaki üniversitelere devam eden Kayserili öğrencilerin ekonomik ihtiyaçları ve başarılarını göz önüne alarak karşılıksız burs tahsis etmektedir. Vakıf, 2009 yılında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ni kurmuştur. Üniversite, 23 Haziran 2009 tarih ve 5913 sayılı kuruluş kanunu ile 7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan karar doğrultusunda açılmıştır.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız