FORUM TAKVİMİ

* KAYFOR 16 için tüm yazarlardan bildiri özetlerini göndermeleri beklenmektedir. Tam metin gönderimi ise Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde bildirilerinin makale olarak yayınlanmasını isteyen yazarın/yazarların isteğine bağlıdır.