Prof. Dr. Eyyüp Günay İsbir

Prof. Dr. Eyyüp Günay İSBİR 1946 yılında Elazığ’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek öğrenimini, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde ise lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Kara Harp Okulu, Polis Akademisi, Gazi ve Selçuk Üniversitelerinde kamu yönetimi alanında dersler vermiş, çok sayıda lisansüstü tez danışmalığı yürütmüştür. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ve iki dönem Fırat Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün (TODAİE) Genel Müdürlüğü’nü yaptıktan sonra emekli olmuştur. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Kemal Görmez

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ 1958 yılında Kayseri Develi’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında da lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Kentleşme, çevre sorunları ve yerel yönetimler alanında çok sayıda eseri bulunan öğretim üyesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Korel Göymen

İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli Uzman ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Korel Göymen 2011 yılında Emeritus Profesör ünvanı aldı. Sabancı Üniversitesi’nde çalışmaya başlamadan önce, Göymen 1994′ten 2002′ye kadar, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. 1989-1992 yılları arasında Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırma Vakfı’na başkanlık yaptı. Göymen, 1992-1994 arasında Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaparken, aynı zamanda Dünya Turizm Örgütü Yönetim Kurulu ve OECD Turizm Komitesi’nde çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev aldı. 1978-1980 yılları arasında, Ankara Belediyesi’nin planlama ve koordinasyon işleriyle görevli Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 1976’dan 1980’e kadar, Ulusal Verimlilik Merkezi’nin Yönetim ve İşletme Danışma Kurulu’nun üyeliğini üstlendi. Göymen doktora derecesini aldıktan sonra, akademik kariyerine ODTÜ’de başladı. 1974-1978 döneminde ODTÜ tarafından İngilizce-Türkçe yayınlanan bilimsel Gelişme Dergisi’nin Baş Editörlüğünü yaptı. Aynı zamanda, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Dekanlığı görevlerini üstlendi. Doktora derecesini almadan önce, 1964-1966 yılları arasında Organizasyon ve Metot Uzmanı olarak Etibank’ta çalıştı. Göymen, lisans derecesini ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nden (1964), yüksek lisans ve doktora derecelerini Leeds Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden almıştır.

Prof.Ing CSc Juraj Nemec

Juraj Nemec, born 22. 9. 1960, is Professor of Public Finance and Public Management at the Faculty of Economics and Administration, Masaryk University in Brno, Czech Republic and at the Faculty of Economics, Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia and, with 34 years experience in teaching in public finance, public sector management, health economics and policy. He published over 400 books, book chapters and scientific articles. He holds several positions in international organisations in the public administration area. He serves also as the senior advisor and has a track record of 20 years professional experience in various transition countries and as a key advisor to the governments of Slovakia and the Czech Republic.

Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir

Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, 7 Eylül 2018 itibarıyla, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF-İşletme bölümü öğretim üyesidir. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesinde, Doktorasını Gazi üniversitesinde tamamlayan Kaya Bensghir, 1989-2018 arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Asistan, Dr. Asistan, Doçent ve Öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2009-2016 arasında TODAİE’de eDevlet Merkezi (eDEM) kurucu müdürü olarak çalıştı. 2013 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyin bir organı olan 24 ülkenin temsil edildiği Birleşmiş Milletler - Kamu Yönetimi Uzmanlar Komitesine (UN-CEPA) üye olarak seçilmiş ve 2014-2017 arasında CEPA çalışmalarına Türkiye temsilcisi olarak eDevlet alanında katkıda bulunmuştur. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında ilk Doçentlerden biri olan Kaya Bensghir, TODAİE, ve çeşitli üniversitelerde başta yönetim bilişim sistemleri ve e-devlet olmak üzere, BT ve örgütsel değişim, sistem analizi, bilgi sistemleri tasarımı, e-iş, e-ticaret, bilgi teorisi, dijital devlet ve sosyal medya politiği, siber güvenlik yönetimi konularında lisans ve lisansüstü dersler ve kamu personeline e-devlet, bilgi yönetimi, e-imza, sistem dinamikleri vb konularda seminerler ve kısa süreli eğitimler vermiştir. Bilgi teknolojileri ve örgütsel değişim, e-devlet, dijital dönüşüm ve bilgi teorisi, bilgi yönetimi, açıkveri ve büyük veri konularında araştırma ve yayın çalışmalarında bulunmaktadır.

Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlayan öğretim üyesinin yönetim bilimleri, Türk kamu yönetimi, örgüt –bürokrasi ve personel yönetimi alanında çok sayıda çalışması olup Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanıdır.